Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4573 posty 2072 komentarze

Bogusław Jeznach

Bogusław Jeznach - Dzielić się wiedzą, zarażać ciekawością.

Powstrzymać III wojnę światową

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zamieszczam syntezę ważnego wykładu mojego przyjaciela, profesora Lesława Michnowskiego – cybernetyka, ekohumanisty i myśliciela katolickiego – o istocie zagrożenia jakie wisi nad światem.

 

Czołowy przedstawiciel oligarchii globalistycznej Zbigniew Brzeziński powiedział kilka lat temu, że Anglo-Amerykański Establishment dążący do stworzenia brytyjskiego imperium obejmującego cały świat, znanego pod określeniem Nowy Porządek Świata , napotyka coraz więcej przeszkód w realizacji swoich planów. (…) Najbardziej istotnym elementem wpływającym na globalną sytuację jest, jak to określił,  świadoma i zaangażowana politycznie część społeczeństwa. Te nowe realia, związane głównie z rozwojem nowych technologii komunikacji, takich jak Internet, dają obywatelom coraz szerszy wgląd w realia polityczne podnosząc presję społeczną wobec instytucji rządowych i prywatnych.”W innej wypowiedzi Zbigniew Brzeziński stwierdził, że  „kiedyś łatwiej było kontrolować 1 milion ludzi, niż zabić, a dzisiaj odwrotnie, łatwiej jest zabić 1 milion ludzi niż kontrolować”.

Bardzo szybko rosnąca świadomość polityczna społeczeństw, głównie dzięki internetowi, coraz bardziej niepokoi światowe globalistyczne elity, które chcą doprowadzić za wszelką cenę do wywołania militarnej III Wojny Światowej, aby uratować lichwiarski kapitalizm, tak jak uratowały go wywołane przez te elity I i II Wojna Światowa. Plan tych satanistycznych tajnych elit Zachodu, znany pod nazwą planu Himmlera, zakładał wymordowanie 85% Polaków. Najbliższe prawdy szacunki Trybunału w Norymberdze podawały odsetek wymordowanych obywateli polskich w granicach z 1939 r. na 1/3 całej 36 milionowej populacji. Historia XX wieku i nie tylko, wymaga napisania od nowa.

Te elity „czarnej satanistycznej arystokracji” Zachodu mają obecnie świadomość, że mogą wreszcie zostać osądzone i stracone za swoje zbrodnie ludobójstwa, także ich poprzednich pokoleń. Jednak kolejne próby zrealizowania planów wywołania tej wojny nie udają się tym tajnym elitom i służącej jej za narzędzie światowej armii koczowniczej. W planach jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku zakładano jej wywołanie w 2008 r. Następna próba była w 2011 r. Próbowano sprowokować Rosję do wywołania III Wojny poprzez agresję na Syrię, a obecnie na Ukrainie, tuż pod bokiem Rosji. Przygotowania do wojny w wielu krajach, także w Polsce, są daleko zaawansowane.

Jednakże mało ludzi zdaje sobie sprawę, że de facto III Wojna Światowa cały czas już trwa, tyle że za pomocą zupełnie innych metod, takich jak: ludobójcza medycyna konwencjonalna i leki koncernów farmaceutycznych, trujące konserwanty i inne środki w żywności i wodzie, opryski truciznami, patogenami i metalami – tzw. chemtrails, żywność genetycznie modyfikowana powodująca bezpłodność w trzecim pokoleniu, smog elektromagnetyczny instalacji elektrycznych i telefonii komórkowej w częstotliwości szkodliwej dla organizmów żywych itp.

Poniższa systemowa analiza profesora cybernetyki Lesława Michnowskiego, Prezesa Klubu Twórców Ekorozwoju i wykładowcy UKSW pokazuje, że w istocie rzeczy największa siła destrukcji tkwi w ludzkich umysłach, a nie w posiadanej broni czy szkodliwych środkach wolno działających. Wykład miał miejsce w dn. 26 lutego 2015 r. o godz. 1630, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 56, w Auli im W. Stasiaka (III p.). Tekst jest zaprezentowany na podstawie prezentacji w PowerPoincie i ma charakter syntetyczny.

                                                                     Klub Inteligencji Polskiej

 

 

Lesław Michnowski

Powstrzymać III Wojnę Światową

 

Papież Franciszek, 13 September 2014 (VIS): „…być może, można mówić o TRZECIEJ WOJNIE (światowej), prowadzonej STOPNIOWO, powodującej zbrodnie, masakry, zniszczenia. (perhaps one can speak of A THIRD WAR, one fought PIECEMEAL, with crimes, massacres, destruction).”

 

O co i jak jest prowadzona ta nowa wojna światowa?

Społeczna Nauka Kościoła, a przyczyny i sposób prowadzenia III Wojny Światowej. Jan Paweł II: „W ostatnich latach byliśmy świadkami (…) przełamania sztywnych podziałów świata (…) W tym samym jednak okresie (…) każe się obawiać „HOLOKAUSTU EKOLOGICZNEGO” (…) coraz liczniejszych ataków na życie ludzkie. (…) niepohamowany pęd NIELICZNEJ GRUPY UPRZYWILEJOWANYCH do PRZYWŁASZCZENIA SOBIE DÓBR ZIEMI i do ich eksploatacji staje się przyczyną NOWEGO RODZAJU ZIMNEJ WOJNY (…) między krajami wysoko uprzemysłowionymi, a ubogimi.”(Sycylia’93)

Jan Paweł II: „Do starożytnych bolesnych plag (…) głodu, epidemii i przemocy, wojen, DODAWANE SĄ inne, dotychczas NIE ZNANE formy o niepokojących wymiarach.(…) SPISEK PRZECIW ŻYCIU, który zwielokrotnia się i wyraża coraz ostrzejszymi zagrożeniami osób i NARODÓW (…) Obecnie (…) pojawia się niebezpieczny model społeczeństwa zapewniający dominację silnym częściom światowej społeczności, zaś wykluczający, a nawet ELIMINUJĄCY słabszych”.

Homilia inauguracyjna Papieża Franciszka:„W każdej epoce dziejów są budzący grozę „Herodowie” (patologiczne ośrodki władzy), którzy ŚMIERCIONOŚNIE SPISKUJĄ, sieją społeczne spustoszenie oraz pozbawiają człowieczeństwa mężczyzn i kobiet” (LM).

 

Za: “Tragically, in every period of history there are ‘Herods’ who PLOT DEATH, wreak havoc, and mar the countenance of men and women.”

Papież Franciszek: „dopóki nie wyeliminuje się wykluczenia i nierówności społecznej w społeczeństwie i między różnymi narodami, NIEMOŻLIWE BĘDZIE WYKORZENIENIE PRZEMOCY.

Evangelii Gaudium

 

Schaff, A., Medytacje, Warszawa 1997, s. 108. pisał już 18 lat temu tak: „Rzecz polega na tym, że na skutek burzliwego rozwoju technologicznego i związanego z tym strukturalnego bezrobocia, jak już była o tym mowa [800 milionów w krajach „reszty świata”. Ta liczba będzie rosła, jeśli nie zostaną szybko podjęte kroki radykalne, na które się nie zanosi], całe części kontynentów, jak np. kraje na południe od Sahary w Afryce, zostaną tak przyciśnięte przez rosnącą nędzę, choroby, i głód do muru, że groźba śmierci, ale połączonej z poczuciem dokonanej zemsty na jej winowajcach, pchnie je do walki ostatecznej przeciw krajom Północy. Nie wolno pocieszać się „słodkim” przeświadczeniem,że potrafimy zgnieść ten bunt jak robactwo[słyszałem taką „szlachetną” wypowiedź nawet z ust porządnych skądinąd ludzi]! Nie potrafimy!        

W tym celu należałoby użyć środków masowej zagłady, jednak mają one to do siebie, że zabijają wprawdzie przeciwnika, ale następnie również sprawców. Zrozpaczona i jednocześnie sfanatyzowana islamem ludność krajów III Świata nie będzie na to zważać, ona i tak musi zginąć, a na dodatek może przecież liczyć na rozkosze raju, które oczekują na ginących za wiarę. Wszystko wygląda tak prosto, że aż pachnie groteską, ale jest prawdą. Kto nie bierze tego niebezpieczeństwa w rachubę, jest po prostu szaleńcem. A szaleństwem do kwadratu jest rozgrywanie tej tragedii jako oręża w walkach mocarstwowych. Trzeba wreszcie zrozumieć, że przy „szczęśliwym” rozegraniu takiej partii zginiemy wszyscy. Ostrzeżenie to warto wobec tego powtarzać, nie obawiając się oskarżenia o operowanie banałami. To niestety nie są banały, to jest straszliwa prawda, której nie chcą widzieć politycy, grający w te międzynarodowe szachy, przewidując tylko jeden ruch naprzód. Biada nam, jeśli społeczność międzynarodowa pozostawi takich durniów u steru władzy !”

(…) potrafimy zgnieść (…) bunt jak robactwo (…)

 

 

Współczesny (2013) rozwój nauki i techniki, w tym metod tajnej wojny, umożliwia zmniejszanie zaludnienia Ziemi w „białych rękawiczkach”.

Współczesna globalna WALKA konkurencyjna nie jest docelowo ukierunkowana na ZWIĘKSZANIE stopnia PODPORZĄDKOWANIA społecznościom silniejszym społeczności słabszych.

Obecnie jej GŁÓWNYM CELEM jest NEO-SOCJALDARWINISTYCZNE ELIMINOWANIE KONKURENTÓW do deficytowych zasobów naturalnych, w tym ZAWŁASZCZANIE posiadanych przez nie ich ŹRÓDEŁ. A także ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego.

Neo-socjaldarwinizm: fizyczne eliminowanie słabszych w miejsce wymuszania ich pracy lub walki na rzecz silniejszych. Nie „wyzysk” lecz „odrzucanie/eliminowanie” (JPII, Franciszek).

 

Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych, m.in.

(1) radykalnie ZMNIEJSZYĆ ZUŻYWANIE, przez Peryferie, czyli SŁABSZĄ część światowej społeczności (ŚS), deficytowych ZASOBÓW, a zatem w Peryferiach:

2) „schładzać” gospodarkę, stymulować BEZROBOCIE;

(3) likwidować struktury obronne – państwo, Kościół Katolicki;

(4) DEGRADOWAĆ EDUKACJĘ, osłabiać zdolność logicznego i krytycznego myślenia;

(5) zmniejszać ROZRODCZOŚĆ

(6) zwiększać ŚMIERTELNOŚĆ;

(7) pogarszać WYŻYWIENIE I OCHRONĘ ZDROWIA;

(8) ANTAGONIZOWAĆ wzajemnie społeczności Peryferii;

(9) wyniszczająco ZADŁUŻAĆ eliminowane społeczności;

(10) ROZWARSTWIAJĄC Światową Społeczność, WZMACNIAĆ zdolność obrony i samoobrony CENTRUM – silniejszej części Światowej Społeczności.

 

W świetle cybernetyki trwałego rozwoju: nie nadmiar Ziemian, lecz  MORALNA DESTRUKCJA (form życia niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami) – nieuchronny skutek zmian w uwarunkowaniach życia – to główny czynnik globalnego kryzysu.

Egoizm socjal-darwinistyczny uniemożliwia wyprzedzające eliminowanie negatywnych konsekwencji coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki postępującej moralnej destrukcji.

Dla przezwyciężenia globalnego kryzysu nie wystarczy jedynie zlikwidowanie biedy, głodu i bezrobocia. Niezbędne jest ponadto upodmiotowienie obecnie przedmiotowo traktowanych ludzi, w tym zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia oraz pracy ekospołecznie użytecznej. To zaś wymaga stworzenia globalnego systemu wiedzy o kompleksowych skutkach pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia.

Poznanie istoty globalnego kryzysu praz uwarunkowań trwałego rozwoju ŚS, a następnie przemiana aksjologiczna – w pierwszym rzędzie najwyżej rozwiniętych społeczności i organizacji – od socjal-darwinistycznego egoizmu do ekohumanizmu oraz globalna kooperacja to podstawowe warunki powstrzymania III Wojny Światowej.

 

{EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win– wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następcóworaz środowiska przyrodniczegoPOWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.} 

 

Podstawowe wizyjne cechy stymulujących trwały rozwój stosunków społecznych:
1) ekohumanistyczna aksjologia;
2) powszechne kształtowanie mądrości;
3) dostępność i uspołecznienie wiedzy SD, zwłaszcza o kompleksowych skutkach ludzkich działań;
4) ekospołecznie sprawiedliwe stosunki podziału;
5) deflacyjne – informacyjnie wspomagane – stymulowania podaży i ekospołecznie użytecznej aktywności twórczej;
6) nadmiarowy rozwój elastycznej automatyzacji;
7) ekohumanistyczna integracja Europy.

 

Nieuchronną konsekwencją neo-socjaldarwinizmu, w tym III Wojny Światowej będzie globalna katastrofa.

 

Lesław Michnowski

www.kte.psl.pl

leslaw.michnowski@gmail.com

KOMENTARZE

 • -------3 WOJNA i co dalej ??
  https://treborok.wordpress.com/dlaczego-powinnismy-przygotowywac-sie-do-wielkiej-wojny-cz-1/
 • nie prowokuj ch...
  Co dzień nowa wojna. Wczoraj Szeremietiew na Polsacie straszył
  ograniczonymi czy też punktowymi uderzeniami nuklearnymi Rosjan i twierdził że oni muszą nie mają innego wyjścia bo chcą odbudować dawne imperium, co śmieszne nieśmieszne, o tempores, poseł Niesiołowski próbował go mitygować że przecież to oznacza nuklearną wojnę światową z wiadomymi konsekwencjami, bezskutecznie.
  Obawiam się że jutro kolejna świnia wyskoczy może już z I CO Z TĄ WOJNĄ...
 • @rymark 20:03:45
  Mnie zastanawia czym Szeremietiewa skuszono pamiętam jak tak opowiadał . Dobre ???. Pzdr. http://zygumntbialas.neon24.pl/post/85591,prof-romuald-szeremietiew-to-bylo-gorzkie-zwyciestwo
 • Je Sui Partyzant...
  Je Suis Partyzant
  Sadze, ze jesli zdaniem administracji portalu, Partyzant naruszyl tutejszy savoir vivre, mozna mu bylo udzielic ostrzezenia ( w rodzaju zoltej lub czerwonej kartki) a nie od razu usuwac. Ten radykalnie zaangazowany komentator mial jasno wykrystalizowany swiatopoglad i osad rzeczywistosci. To ze byl na przeciwnym biegunie wobec neoliberalow i zionazi, uwiarygodnialo jedynie NE jako wolna agore. Nie w moim imieniu
  Prosze o przemyslenie i rewizje decyzji!
  "Je suis Partyzant".
 • @1abezmetki 03:00:18
  Popieram . Łączenie wiary z patriotyzmem jest metodologicznym wielkim błędem. To nie prawda. Znam wielu Polaków , którzy uznają siebie za Słowian i kochają Polskę. Przy okazji tego tekstu i cytowanego papieża JPII jedna uwaga : jego kolesiem był Zbigniew Brzeziński jeden z głównych animatorów nowego porządku świata /NWO/, zakładającego w swoich projektach min. wielką depopulację ludzi na Ziemi , czyli mówiąc wprost ludobójstwo.

  Apropos III wojny światowej . Tak na prawdę III wojna światowa zaczęła się po zakończeniu II wojny i trwa do dzisiaj . Jest prowadzona innymi niezbrojnymi metodami poprzez wojnę informacyjną / ideologiczną / psychologiczną. My tę wojnę jako Polacy przegraliśmy w 1989 r. z czego ,o dziwo ! wielu spośród nas do dzisiaj nie zdaje sobie sprawy.

  Rosyjskojęzyczni Ukraińcy na Donbasie zwyciężają w dużej mierze dzięki poparciu kościoła prawosławnego i wierze swoich ludzi w Boga. Najlepiej to widać na tym przykładzie tworzenia się prawosławnej armii na Donbasie :

  https://www.youtube.com/watch?v=m9D_UIBKZxU

  Polaków w decydującym dla nas momencie , gdy decydowały się przyszłe losy Polski i Polaków w 1989 r. i później, kościół katolicki zdradził min. poprzez zażydzenie kościoła , o czym mowa , w tym materiale :

  https://www.youtube.com/watch?v=ySJUq4VSOrw#t=22
 • @Pokój Na Ziemi 07:10:48
  Uwiarygodniłeś się dzięki NEon24 , a teraz mącisz ! nie ładnie...wobec Nas i redakcji, która Ciebie tu przyjęła i wypromowała. Wstyd mi za Ciebie, chociaż przyznaję , iż Twoje komentarze mi się podobały. ! Wydaje się , iż ten atak miałeś z góry zaplanowany ....nawet wiem kto za Tobą stoi !
 • 5* tekst syntetyczny i zaoszczędza czytania kilku tysięcy stron gazetowej "sieczki"
  Zarysowany przez profesora Michnowskiego socjaldarwinizm przechodzący coraz bardziej w ukryte lub jawne ludobójstwo na dużą skalę, nie są nieuchronne. Przyśpieszenie zmiany świadomości u ludzkości może temu zapobiec, to zresztą już się dzieje.

  Obserwuję zmiany świadomości, jakie zaszły w ciągu ostatnich 4-7 lat w całej blogosferze, w tym szczególnie na Nowym Ekranie/Neon24 - mimo "zapaści" sprzed 2 lat. Przyśpieszenie jest kolosalne, udziela się też ludziom nie korzystającym z internetu.

  Zwłaszcza to co dzieje się od ponad roku na Ukrainie, mimo cenzury, bardzo wpłynęło na otrzeźwienie ludzi. Udział Neon 24 (Ad Novum, interesariusz z PL) w tym odkłamywaniu kulis tych wydarzeń jest szczególny.

  Stąd też mam pytanie do Pana Ryszarda Opary, Redakcji Neon24, Adminów: dlaczego został zbanowany komentator "partyzant" ?
  Obserwując jego zaangażowanie w odkłamywaniu rzeczywistości nie potrafię, tak jak i wielu komentatorów zrozumieć tej decyzji.

  Jeśli już robicie Panowie porządek to na banowanie zasługuje wielu innych, za trollowanie, celowe fałszowanie rzeczywistości lub zwykłe zaśmiecanie komentarzami.

  Rozważcie Panowie ponownie swoją pochopną decyzję.

  Pozdrawiam Dociekliwych Samodzielnie Myślących
 • @Votan9 08:30:27
  Partyzant dostał ostrzeżenie i tygodniowy odpoczynek.
  Wczorajsze zachowanie było skandaliczne.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:03:40
  Panie Jarku ! ja do tego co się aktualnie dzieje na NEon24 podchodzę ze swojej perspektywy tj. z perspektywy byłego oficera służb specjalnych, w tym eksperta od przeciwdziałania dywersji ideologicznej , a teraz detektywa.Dla mnie obecna sytuacja na NEon 24 wygląda na skoordynowany atak watahy "nikowców" , wcześniej tutaj uwiarygodnionych, sterowanych z tego samego ośrodka decyzyjnego.

  Moment przez nich wybrany do ataku nie jest przez nich przypadkowy , zważywszy na sytuację w kraju /zbliżające się wybory prezydenckie/ oraz na świecie / załamująca się na świecie wszechwładza "tajnej światowej władzy ", sprokurowana przez nich wojna na Donbasie /. Oni dążą do zdyskredytowania Waszego/Naszego portalu NEon24 , w tym redakcji i właściciela w oczach opinii publicznej. Poprzednio już to raz próbowali zrobić w pojedynkę , co jak wiemy im się nie udało . Teraz robią to watahą w myśl zasady "siła złego na jednego' .

  Życzę Wam/Nam , by im się to i tym razem nie powiodło.

  Łódź, dnia 5 marzec 2015 r. detektyw Michał Jarzyński
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:03:40
  Wnoszę i proszę o odblokowanie Partyzanta. To bardzo zaangażowany, pracowity i jednoznaczny w swej postawie komentator. Walczy w oddziale prorosyjskim i ma słowiańską, krewką duszę, więc czasem pociągnie zbyt długa serią z kałasza po plaży atlantystów próbując zlikwidować jakiegoś trolla. Nasi chłopcy tacy są. Nie można nam usuwać takich zawodników z boiska, bez uprzednich żółtych kartek, bo to jest dawanie forów Przeciwnikom.
  Walka trwa i narasta, Przeciwników jest Legion, a Partyzantów ciągle mamy mało.
  Z poważaniem. BJ
 • @detektywmjarzynski 09:44:11
  Też zauważyłem takie skoordynowane ruchy ale jestem większym optymistą. Wypracowaliśmy już jakiś pozytywny model dyskusji i jeśli faktycznie nastąpi taki frontalny, grupowy atak to kwestia kliknięcia myszką. Jest zbyt wielu przyzwoitych użytkowników by dali się nabrać.
  Ciekawa jednak rzeczą jest to, że na całkowicie agenturalnych, żydobanderowskich portalach pilnie śledzą wszystko co u nas się dzieje. Widocznie takie maja zadanie i stamtąd pochodzi dywersja.

  Poza tym oficjalna propaganda, która cudownie jakoś potrafiła zjednoczyć np. GW i GaPola robi już bokami, prawie nikt nie wierzy już w kłamstwa, które serwują i takie miejsce jak NEon24.pl jest znowu solą w oku.
  Ci zaprzańcy nie widzą jednak jednej, podstawowej rzeczy - każdy 'nawrócony" nawraca następnych i idzie to w postępie geometrycznym. A tych kilku agenturalnych trolli dawno straciło już wiarygodność i budzą, oprócz uśmiechu pożałowania, naturalny odruch obronny.

  Pozdrawiam
 • @Bogusław Jeznach 09:49:31
  Panie Bogusławie, to tylko kilka dni.
  Doceniam zaangażowanie partyzanta i w większości z nim się zgadzam. Pewnych standardów jednak nie wolno przekraczać.
  Niech to będzie sygnał ostrzegawczy dla innych, którzy tracą cierpliwość.

  Pozdrawiam
 • @nana 10:36:38
  Ja też poświęcam swój czas. Za darmo.
 • @Pokój Na Ziemi 10:50:11
  Nie mam wybujałego ego

  ============================================

  Tym jednym zwrotem zdradziłeś, a raczej zdekonspirowałeś swoją osobę. Nie zorientowanym Internautom w temacie dodam , iż użyty przez "nikowca" Pokój Na Ziemi wobec mnie zwrot odczytany a contrario, że "mam wybujałe ego" jest nieoficjalną opinią służb specjalnych używaną w stosunku do mnie przez służby specjalne i ich agenturę w sytuacjach krytycznych w tym celu , by mnie zdyskredytować. Zapytam w związku z tym co w tym złego mieć poczucie własnej wartości i samodzielny , niezależny tok myślenia.
 • @nana 14:48:02
  Dzięki ! Niech psy szczekają , kundle ujadają karawana i tak jedzie dalej.
 • @partyzant 15:12:56 @SL
  .
  To wyglada raczej na zaplanowana i odgórnie sterowana akcję na poziomie nwo, zmierzajaca do wzajemnego wyniszczenia się narodów, które skadinad moga żyć w harmonii.
  My się spieramy i dzielimy, a oni licza zyski. - To jest scenariusz niewielkiej garstki psychopatów wymierzony w cała ludzkość, liczaca siedem miliardów!
  Jeśli nie usuniemy tej zarazy, zanim oni to zrobia z nami, to rzeczywiście niegodni jesteśmy żyć.
 • @detektywmjarzynski 14:09:11
  Pomimo mych uwag wobec komentatora o nicku "Pokój Na Ziemi" nadal uważam , iż jego komentarze na portalu NEon24 były cenne i inspirujące .
  Namawiam , bez urazy do powrotu na portal NEon24. Obrażanie się jest cechą małych dzieci i pensjonarek. Moja odezwa do "Pokój Na Ziemi" - Wróć .

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31